تماس با ما تماس با ما

 

آدرس کتابخانه مرکزی دانشگاه:

یاسوج -  انتهای خیابان شهید دکتر جلیل - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تلفن:  07433235139

دورنگار: 07433235139

ایمیل :

diglib@yums.ac.ir

centlib@yums.ac.ir