نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

گزارش عملکرد شش ماهه  کتابخانه دانشکده بهداشت

*    مدیریت

1.شرکت در جلسات نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

2.اطلاع رسانی ، نظرخواهی و تهیه لیست کتب مورد نیاز گروههای آموزشی جهت خرید از نمایشگاه کتاب

2. خرید منابع مورد نیاز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

3. ارائه آمار و گزارش خرید منابع از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سالهای 1397 به اعضای هییت علمی

2. شرکت در کمیته راهبردی معاونت و برنامه استراتژیک کتابخانه دانشکده بهداشت در قالب اهداف نظام جامع اطلاع رسانی

3.تکمیل فرم  ارزشیابی 6 ماه اول سال  جهت بارگزاری در سامانه ارزیابی وزارت

4.  جمع آوری مستندات مربوط به کتابخانه دانشکده بهداشت  جهت بارگزاری در سامانه ارزیابی وزارت

5.سفارش خرید ملزومات لازم جهت ورود کتابهای خریداری شده به نرم افزار digilib

6.پی گیری مشکلات قطع شبکه در کتابخانه به دلیل مشکلات سخت افزاری

7.حل مشکلات نرم افزار پارس آذرخش با همکاری آنلاین شرکت مربوطه

 

*    خدمات فنی :

1.ثبت 622نسخه کتاب فارسی  و       عنوان کتاب لاتین به صورت دستی

2.فهرست نویسی و رده بندی 154عنوان و ثبت  622 نسخه کتاب فارسی

3.برچسب گذاری  530نسخه کتاب فارسی

3.اصلاح اطلاعات 45 عنوان تکرای درپارس آذرخش

5.نصب یک     clientامانت روی سیستم جدید (عدم پرداخت  پشتیبانی نرم افزار پارس آذرخش )

*    امانت :

1.ورود اطلاعات   عضو جدید در دفتر اعضا و نرم افزار digilib

2.تسویه حساب       دانشجو

3. سازماندهی قفسه های کتب در بخش مخزن