نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه آشنایی با سامانه منبع یاب جهت آشنایی کتابداران در کتابخانه مرکزی برگزار گردید .

در این کارگاه کتابداران کتابخانه مرکزی ، دانشکده ای و بیمارستانهای تابعه دانشگاه و همچنین کارشناسان دفاتر مجله حضور داشتند . همچنین آقای علی برزین مسئول کتابخانه مرکزی به عنوان مدرس کارگاه نکات لازم و روش کار با سامانه را بیان نمودند . همچنین بانک اطلاعات ساینس دایرکت توسط سرکار خانم طاهره صالحی زاده مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت برای اعضاء تشریح و بیان گردید.