نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

تماس با دانشکده
آدرس: یاسوج – میدان امام حسین- خ شهید دستجردی- جنب مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد
تلفن: 0741-2223505
فکس: 0741-2226715
کدپستی: 7591875114
آدرس سایت دانشکده : http://www.healthf.yums.ac.ir