قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

 

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت 7:30 صبح لغایت 15:45 (شنبه  لغایت چهارشنبه)به تمامی اعضاء و محققین دانشگاه ارائه خدمت می نماید.

ضمنا سالن مطالعه از ساعت 7:00 صبح لغایت 21  شب فعال می باشد

میانگین (1 رای )